Yapılacaklar

Uzaktan Eğitim CBİKO

 • Bölüm 1: Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş 13/10/2023
 • Bölüm 2: Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye’nin Depremselliği 13-10-2023-16/10/2023
 • Bölüm 3: Deprem Öncesi
 • Bölüm 4: Deprem Anı ve Sonrası
 • Bölüm 5: Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası15/12/2023’e kadar
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu %36
 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı %5
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %0
 • Türkçe Dil Bilgisi Kuralları %0
 • T.C. Anayasası %0
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu %0%0
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu%0
 • Resmî Yazışma Usul ve Esasları%0
 • Milli Eğitim Mevzuatı%0
 • Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Mevzuatı %0
 • Protokol Kuralları%0
 • İnsan Hakları Çerçevesinde Etik%0
 • İnsan Hakları%0
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu%0
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu %0

BTK Akademi

 • Microsoft Excel Temelleri %42
 • Başlangıç Seviye İngilizce (A1) %5
 • Bilgi Teknolojilerine Giriş %25
 • A2 Seviye İngilizce %0
 • Uçtan Uca WordPress %0

Udemy